Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9748 | รายที่ 9752 | รายที่ 9753 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9752 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 3 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลต.เสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-11 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน - หยุดเรียน - อยู่บ้านพักอาศัยกับแม่ ยาย พี่สาว(ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9653)
12-13 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านพักอาศัยกับแม่ ยาย พี่สาว(ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9653)
12-13 พ.ย. 64 12.00 น. -ไปซื้ออาหารที่ร้านค้าในหมู่บ้าน ม.11 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
14 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านพักอาศัยอยู่กับแม่ ยาย พี่สาว(ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9653)
14 พ.ย. 64 13.00 น. -ไปบ้านญาติและบ้านย่า ม.11 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
15-16 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านพักอาศัยอยู่กับแม่ ยาย พี่สาว(ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9653)
15-16 พ.ย. 64 11.00 น. -ไปซื้ออาหารที่ร้านค้าในหมู่บ้าน ม.11 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
17 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านพักอาศัยอยู่กับแม่ ยาย พี่สาว(ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9653)
17 พ.ย. 64 13.00 น. -ไปซื้อของร้านค้าแห่งหนึ่งก่อนถึงวัดบ้านหนองกุงเผือก ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสืนธุ์
18 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านพักกับแม่ ยาย และพี่สาวและทานข้าวร่วมกัน
18 พ.ย. 64 15.00 น. -ไปเก็บฟืนไม้ ที่เขื่อนลำปาว กับแม่และยาย
19 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านพักอาศัยอยู่กับแม่ ยาย พี่สาว(ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9653)
19 พ.ย. 64 13.00 น. -ไปบ้านญาติและบ้านย่า ม.11 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
20 พ.ย 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านพักอาศัยอยู่กับแม่ ยาย
20 พ.ย 64 09.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ที่วัดหนองโนทอง ม.2 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ผลตรวจไม่พบเชื้อ
21-22 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านพักอาศัยกับแม่ ยาย และทานข้าวร่วมกัน
23 พ.ย 64 7.30-10.00 น. - อยู่บ้านพักกับแม่ ยาย
23 พ.ย 64 10.00-11.00 น. ผู้ป่วยมีอาการไข้ จึงเดินทางไปคลินิกแห่งหนึ่ง หน้าที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี ขากลับแวะซื้ออาหารร้านค้าแห่งหนึ่งหน้า รร.สามัคคีราษฎร์บำรุง ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
23 พ.ย 64 13.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธี ATK มีผลพบเชื้อ จึงส่งตรวจยืนยันผลด้วยวิธี PCR
24 พ.ย 64 09.00 น. -ทางโรงพยาบาลหนองกุงศรีแจ้งผลตรวจพบเชื้อ รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น