Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9752 | รายที่ 9753 | รายที่ 9756 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9753 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 69 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 16 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนพบเชื้อมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รายที่ 9187 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 - 19 ต.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยขายของ ร้านค้าประชารัฐในชุมชน
20 ต.ค. 2564 07.00 – 17.00 น. – ผู้ป่วยขายของ ร้านค้าประชารัฐในชุมชน
20 ต.ค. 2564 17.00 – 20.00 น. – ผู้ป่วยไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพญาติที่หมู่ 12 ต.บัวขาว และพบปะพูดคุยกับเจ้าภาพงาน (รายที่ 9187 ของกาฬสินธุ์)
26 ต.ค. 2564 10.00 น. – ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รายที่ 9187 ของกาฬสินธุ์ ไปซื้อของร้านค้าประชารัฐในชุมชน ม.16 ต.บัวขาว
27 ต.ค. – 4 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยขายของ ร้านค้าประชารัฐในชุมชน
5 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยขายของ ร้านค้าประชารัฐในชุมชน และทราบผลตรวจโควิดของ ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รายที่ 9187 ของกาฬสินธุ์ พบเชื้อ(Detected)
6 – 7 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยเฝ้าระวังและสังเกตอาการอยู่บ้าน
8 พ.ย. 2564 09.00 น. – ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9187ของกาฬสินธุ์
9 พ.ย. 2564 07.00 น. – เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (Detected) และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (ห้องแยกโรค)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น