Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9753 | รายที่ 9756 | รายที่ 9757 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์

รายที่ 9756 ห้วยเม็ก

ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19
เพศ : หญิง อายุ 37 ปี - เดือน ภูมิลำเนาอำเภอห้วยเม็ก ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท อำเภอ/เขตอ.เมือง จ.ภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อในขณะกักตัวในสถานกักกันโรคของท้องถิ่น หรือ Local Quarantine (LQ)
วันที่เริ่มป่วย : 20/11/2564
ด้วยอาการ : ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง มีแฟนเป็นคนต่างชาติ เดินทางไปในสถานที่ท่องเที่ยวหลายเเห่ง ของ จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต เช่น เขาหลัก และ ป่าตอง
วันที่ รายการที่ทำกิจกรรม
22 พฤศจิกายน 2564
– เดินทางกลับถึงภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
23 พฤศจิกายน 2564
– ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 (SASR-CoV-2) ด้วยวิธี RT-PCR โดยห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด
– เข้าสถานที่แรกรับ/สถานที่กักตัว Home Quarantine บ้านเลขที่ 74 ม.3 ต.พิมูล (กักตัวคนเดียว) จังหวัดกาฬสินธุ์
24 พฤศจิกายน 2564
– เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น