Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9756 | รายที่ 9757 | รายที่ 9759 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9757 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 82 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ต่ำๆ ไอแห้งๆ เหนื่อยเพลีย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนเริ่มมีอาการมีประวัติอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์)


วันที่เวลารายการกิจกรรม
25 ต.ค. 2564 13.00 - 16.00 น. – ผู้ป่วยไปดูการแข่งไก่ชนที่ ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์
26 ต.ค. – 4 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอด
5 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอด เริ่มมีอาการไอแห้งๆ กินน้ำอุ่นอาการดีขึ้นบ้าง
6 – 18 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอด
19 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยอยู่บ้านตลอด เริ่มมีอาการไข้ต่ำๆ ไอ เหนื่อยเพลีย
19 พ.ย. 2564 17.00 น. – ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น จึงเข้ามาพบแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ได้ยารักษาตามแนวทางและกลับบ้าน
22 พ.ย. 2564 11.00 น. – ผู้ป่วยมาตามนัดติดตามอาการ X-ray ปอดไม่ดีขึ้น แพทย์จึงให้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน(ห้องแยกโรค) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์
23 พ.ย. 2564 08.00 น. – แพทย์สั่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR นำส่งตรวจรพ.กาฬสินธุ์
24 พ.ย. 2564 07.00 น. – แจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (Detected)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น