Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9757 | รายที่ 9759 | รายที่ 9760 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9759 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 79 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ไม่มี ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพร.กุฉินารายณ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 19 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ ปวดตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่มาจากกทมฯ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4-7 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านและพบปะพูดคุยกับญาติบ้านใกล้เรือนเคียง
8 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน ลูกสาวเดินทางมาจากกทม.มาถึง และพักอยู่ด้วยกัน
9 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านกับลูกสาวทั้งสองคน
10 พ.ย. 64 07.00-15.00น. เดินทางไปศาลจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมกับลูกสาวและญาติโดยรถยนต์ส่วนตัว
10 พ.ย. 64 15.00น.เป็นต้นไป อยู่บ้าน
10-14 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน (ลูกสาวคนโตมีอาการไม่สบาย)
15 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน( ลูกสาวคนโตเดินทางกลับกทม.)
15 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน( ลูกสาวคนโตเดินทางกลับกทม.)
16-18 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน (ลูกาวคนเล็กไม่สบาย)
16-18 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน (ลูกาวคนเล็กไม่สบาย)
19 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน เริ่มมีอาการไม่สบาย ปวดกตามร่างกาย อ่อนเพลีย
19 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน เริ่มมีอาการไม่สบาย ปวดกตามร่างกาย อ่อนเพลีย
20-22 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน เนื่องจากไม่สบาย
23 พ.ย. 64 08.30-10.30น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
23 พ.ย. 64 10.30น.เป็นต้นไป อยู่บ้าน ผลยันยันติดเชื้อโควิด-19
24 พ.ย. 64 16.00น. เข้ารับการรักษาที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น