Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9759 | รายที่ 9760 | รายที่ 9761 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9760 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 51 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบล- อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพร.กุฉินารายณ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 18 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ไอ เจ็บคอ เสียงแหบ ปวดตามร่างกาย
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากกทมฯ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
4-7 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านและไปเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนา
8 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน พี่สาวเดินทางมาจากกทม.มาถึง และพักอยู่ด้วยกัน
9 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านกับพี่สาวและมารดา
10 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน เดินทางไปศาลจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมกับมารดา พี่สาว และญาติโดยรถยนต์ส่วนตัว
10 พ.ย. 64 15.00น.เป็นต้นไป อยู่บ้าน
10-12 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน
13-15 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ไปเกี่ยวข้าวที่นา-กลับบ้าน (พีสาวเดินทางกลับ กทม.)
16-17พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ไปเกี่ยวข้าวที่นา-กลับบ้าน
18-22 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ไปเกี่ยวข้าวที่นา-กลับบ้าน มีอาการไม่สบาย ปวดกตามร่างกาย อ่อนเพลีย อาการไม่รุ่นแรง จึงไปเกี่ยวข้าวได้ปกติ
23 พ.ย. 64 08.30-10.30น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
23 พ.ย. 64 16.00น. อยู่บ้าน ผลยันยันติดเชื้อโควิด-19
24 พ.ย. 64 16.00น. เข้ารับการรักษาที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น