Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9765 | รายที่ 9766 | รายที่ 9767 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9766 เมืองกาฬสินธุ์

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : -
ประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21-21 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางวัน พักที่ห้อง
21-21 พฤศจิกายน 2564 15.00-24.00 น. ไปทำงานที่ร้านอาหาร ทำหน้าที่ทำอาหารประเภทยำ,เตรียมอาหารเสิร์ฟลูกค้า,เดินอาหาร,เก็บของและทำความสะอาดครัว
22 พฤศจิกายน 2564 ช่วงกลางวัน พักที่ห้อง ไม่ได้ไปทำงาน
22 พฤศจิกายน 2564 16.30 น. คุณยาย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9730) มีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น น้าชายจึงนำส่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจหาเชื้อโควิด ผลพบเชื้อ
23 พฤศจิกายน 2564 กักตัวที่ห้อง
24 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ไปขอรับการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
24 พฤศจิกายน 2564 กักตัวที่ห้อง รอผล
25 พฤศจิกายน 2564 09.30 น. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบสารพันธุกรรม เชื้อ SARS-CoV-2
25 พฤศจิกายน 2564 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น