Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9767 | รายที่ 9768 | รายที่ 9770 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9768 กมลาไสย

เพศ หญิง อายุ 71 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : DM,HT,CKD,เก๊าท์,โรคหัวใจ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-6 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยปวดขา ไม่ได้เดินลำบากจึงอยู่แค่ที่บ้านกับเดินไปสวนผักเป็นพื้นที่ว่างเปล่าตรงข้างบ้านทำแปลงผัก
7 พฤศจิกายน 2564 17.00-18.00น. ผู้ป่วยอยู่บ้าน แต่มีขบวนแห่บุญกฐินแห่ผ่านหน้าบ้าน ญาติที่ร่วมขบวนแห่กฐินจึงแวะเข้ามาทักทาย ประมาณ 20 นาที โดยญาติที่แวะมาทักทาย นอนพัก ที่บ้านผู้ป่วยยืนยัน 9388 ตั้งแต่วันที่ 5- 8 พ.ย. 64
8-21 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน ผู้ป่วยอยู่บ้าน ปวดขาเดินลำบากจีงไม่ได้ไปไหน
22 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผู้ป่วยเดินไปรดน้ำแปลงผักตรงข้ามบ้าน มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น
23 พฤศจิกายน 2564 22.00 น. ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อย หอบ หายใจไม่สะดวก จึงเรียก รถ EMS ทต.หลักเมืองมารับไป รพ.กมลาไสย รพ.กมลาไสยตรวจหาเชื้อโควิด-19 แจ้งผลติดเชื้อ พร้อมทั้ง ตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR
24 พฤศจิกายน 2564 18.00 น. รพ.กาฬสินธุ์แจ้งผลตรวจ พบ สารพันธุรรม Covid-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น