Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9776 | รายที่ 9777 | รายที่ 9785 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9777 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 54 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลต.เสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : โรคเบาหวาน
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-13 พ.ย. 64 7.30 - ไปส่งหลานที่โรงเรียน
10-13 พ.ย. 64 07.00-15.30น. - อยู่บ้านพร้อมครอบครัว โดยมีเพื่อนบ้านผู้ป่วยรายที่ 9609 มานั่งเล่น และรับประทานอาหารบ่อยครั้ง
10-13 พ.ย. 64 15.30-17.00น. - ไปทุ่งนากับภรรยา (ผู้ป่วยรายที่ 9761) และมีการสัมผัสโดยการพูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 9609 และรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 9630,9633 และ9632
14-15 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน -ขายของที่บ้าน และมีการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9609 ด้วยการพูดคุย และรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 9630,9633 9632และ9761 - ไปทุ่งนากับภรรยา (ผู้ป่วยรายที่ 9761)
16-18 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว - ไปทุ่งนากับภรรยา (ผู้ป่วยรายที่ 9761)
19-24 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - ไปทุ่งนา
25 พ.ย. 64 ช่วงเช้า - พักอยู่ที่บ้าน
25 พ.ย. 64 13.00-16.00 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธีATK มีผลพบเชื้อ จึงได้รับการตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCRพร้อมทั้งการX-ray
26 พ.ย.64 08.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้รับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น