Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9798 | รายที่ 9799 | รายที่ 9801 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9799 ยางตลาด

เพศ ชาย อายุ 12 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : -
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9770 และ 9800 ในช่วงพักกลางวัน วันที่ 23 พ.ย. 64 ที่โรงเรียน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
17-22 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยที่บ้านหนองกุง หมู่ที่ 9 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด ร่วมกับครอบครัว
23 พ.ย.64 07.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยรถรับ-ส่งเอกชน มีนักเรียนโดยสารร่วม 10 คน (ร่วมกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9800)
23 พ.ย.64 12.00 – 12.30 น. - ผู้ป่วยพักรับประทานอาหารกลางวัน และเล่นกับเพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9770 และ 9880)
23 พ.ย.64 13.00 – 15.00 น. - ผู้ป่วยร่วมกิจกรรมวิชาลูกเสือ ที่หอประชุมโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง อำเภอ ยางตลาด
23 พ.ย.64 15.00 – 15.30 น. - ผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านด้วยรถรับ-ส่งเอกชน มีนักเรียนโดยสารร่วม 10 คน
24 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน - พักอาศัยที่บ้านหนองกุง หมู่ที่ 9 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด ร่วมกับครอบครัว
25 พ.ย.64 08.00 น. - ได้รับแจ้งว่าเพื่อนร่วมทีมฟุตบอล (ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9770) ตรวจพบเชื้อโควิด
25 พ.ย.64 09.00 น. - ผู้ป่วยจึงเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลยางตลาด โดยมีผู้ปกครองเดินทางไปส่ง
26 พ.ย.64 08.00 น. - โรงพยาบาลยางตลาด รายงานผลการตรวจยืนยัน พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น