Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9799 | รายที่ 9801 | รายที่ 9802 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9801 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 52 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 25 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
11 พ.ย. 64 08.30 น. อาศัยอยู่กับครอบครัว 4 คน ที่บ้านเหล่าใหญ่ ม.1 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ทำงานกรีดยาง และเข้ารับการตรวจโควิดด้วยวิธีการ RT-PCR รพร.กุฉินารายณ์
12 พ.ย. 64 08.30 น. รพร.กุฉินารายณ์แจ้งผลการตรวจของตัวเอง ผลไม่พบเชื้อ
12 พ.ย. 64 10.00 น. รถ รพร.กุฉินารายณ์ รับหลานชายคนโตไปรักษาโควิด-19 ที่ รพร.กุฉินารายณ์
13 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านทั้งวัน กับภรรยา และหลานชายคนเล็ก
14 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านกับภรรยา และหลานชายคนเล็ก
14 พ.ย. 64 20.00 น. หลานชายคนเล็กมีไข้ ย่าเช็ดตัว และให้กินยาลดไข้ อาการดีขึ้น
15 พ.ย. 64 08.30 น. รพร.กุฉินารายณ์ รับหลานชายคนเล็ก และภรรยาเข้ารักษาคลินิก PUI เพื่อรอรับการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ด้วยวิธีการ RT-PCR พร้อมกับย่า
15 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านคนเดียว ไปทำงานกรีดยางที่สวนตัวเองตอนกลางคืน
16- 23 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านคนเดียว ไปทำงานกรีดยางที่สวนตัวเองตอนกลางคืน
24 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านคนเดียว ไปทำงานกรีดยางที่สวนตัวเองตอนกลางคืน
24 พ.ย. 64 17.00 – 20.00 น. ผู้ป่วยเก็บเงินฌาปนกิจ หมู่ 1 โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
25 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยอยู่บ้านคนเดียว ไปทำงานกรีดยางที่สวนตัวเองตอนกลางคืน
25 พ.ย. 64 08.30 น. ผู้ป่วยไปตรวจโควิด-19 รอบ 2 ด้วยวีธี RT-PCR ที่ รพร.กุฉินารายณ์
25 พ.ย. 64 17.00 – 20.00 น. ผู้ป่วยเก็บเงินฌาปนกิจ หมู่ 1 โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
26 พ.ย. 64 09.00 น. รพร.กุฉินารายณ์ แจ้งผลการตรวจ พบสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น