Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9801 | รายที่ 9802 | รายที่ 9804 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9802 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ รับจ้างเย็บผ้า ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ด้วยอาการ : ไม่แสดงอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนพบเชื้อมีสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อาศัยร่วมบ้าน รายที่ 9757 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9 – 19 พย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยรับจ้างตัดเย็บผ้าอยู่บ้าน (ตามนายจ้างต้องการ)
20 พ.ย. 2564 08.30 – 12.00 น. – ผู้ป่วยไปร่วมประชุมกองทุนเงินแสน ที่หมู่ 8 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ (สวมหน้ากากอนามัยตลอด)
21 - 22 พย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยรับจ้างตัดเย็บผ้าอยู่บ้าน (ตามนายจ้างต้องการ)
23 พ.ย. 2564 08.00 -10.00 น. – ผู้ป่วยทราบผลตรวจของคุณพ่อ จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ กรณีเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับรายที่ 9757 ของกาฬสินธุ์
24 พ.ย. 2564 07.00 น. – แจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (Detected) และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน(ห้องแยกโรค)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น