Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9804 | รายที่ 9805 | รายที่ 9807 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9805 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน (โรงเรียนบัวขาว) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 16 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : คัดจมูก ลิ้นไม่รับรส
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 9809 และ 9795 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 – 13 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยอยู่บ้าน
14 พ.ย. 2564 10.00 น. – ผู้ป่วยออกไปหาเพื่อน นั่งเล่นพูดคุย กับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 9809 ของกาฬสินธุ์
15 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน - ผู้ป่วยอยู่บ้าน
16 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยอยู่บ้าน เริ่มมีอาการคัดจมูก ลิ้นไม่รับรส
17 – 19 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยอยู่บ้าน
20 - 24 พ.ย. 2564 08.00 – 18.00 น. – ผู้ป่วยไปช่วยเพื่อนสีข้าว ที่ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์
25 พ.ย. 2564 07.00 น. – ผู้ป่วยทราบผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของแม่(รายที่ 9795กาฬสินธุ์) พบเชื้อ(Detected)
26 พ.ย. 2564 09.00 น. – ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
25 พ.ย. 2564 07.00 น. – เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (Detected) และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน(ห้องแยกโรค)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น