Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9805 | รายที่ 9807 | รายที่ 9809 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9807 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ - ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ พนักงานบริษัท ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 08 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : น้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
27 ต.ค.2564 09.00 น. – 12.00 น. ไปทำงานที่ศูนย์การค้าวัสดุก่อสร้างในอำเภอกุฉินารายณ์
27 ต.ค.2564 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ห้องกับแฟน
27 ต.ค.2564 13.00 น. – 18.00 น. ไปทำงานที่ศูนย์การค้าวัสดุก่อสร้างในอำเภอกุฉินารายณ์
28 ต.ค. 2564 09.00 น. – 12.00 น. ไปทำงานที่ศูนย์การค้าวัสดุก่อสร้างในอำเภอกุฉินารายณ์
28 ต.ค. 2564 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ห้องกับแฟน
28 ต.ค. 2564 13.00 น. – 18.00 น. ไปทำงานที่ศูนย์การค้าวัสดุก่อสร้างในอำเภอกุฉินารายณ์
28 ต.ค. 2564 18.00 น. – 18.30 น. ไปเดินตลาด
29 ต.ค. 2564 09.00 น. – 12.00 น. ไปทำงานที่ศูนย์การค้าวัสดุก่อสร้างในอำเภอกุฉินารายณ์
29 ต.ค. 2564 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ห้องกับแฟน
29 ต.ค. 2564 13.00 น. – 18.00 น. ไปทำงานที่ศูนย์การค้าวัสดุก่อสร้างในอำเภอกุฉินารายณ์
30 ต.ค. 2564 ช่วงเช้า อยู่หอพักกับแฟน
30 ต.ค. 2564 14.00 น. ไปเดินตลาดอินโดจีน และไปเดินซื้อของที่แม็คโคร จังหวัดมุกดาหาร
31 ต.ค. - 3 พ.ย. 2564 09.00 น. – 12.00 น. ไปทำงานที่ศูนย์การค้าวัสดุก่อสร้างในอำเภอกุฉินารายณ์
31 ต.ค. - 3 พ.ย. 2564 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ห้องกับแฟน
31 ต.ค. - 3 พ.ย. 2564 13.00 น. – 18.00 น. ไปทำงานที่ศูนย์การค้าวัสดุก่อสร้างในอำเภอกุฉินารายณ์
4 พ.ย. 2564 ช่วงเช้า อยู่หอพักกับแฟน
4 พ.ย. 2564 ช่วงเย็น ผู้ป่วยไปรับลูกสาว 2 คน เพื่อไปส่งลูกสาวที่ บ้านหนองฟ้าเลื่อน ต.แจนแลน และไปเดินตลาดนัดกับแฟน
5 พ.ย. - 6 พ.ย. 2564 09.00 น. – 12.00 น. ไปทำงานที่ศูนย์การค้าวัสดุก่อสร้างในอำเภอกุฉินารายณ์
5 พ.ย. - 6 พ.ย. 2564 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ห้องกับแฟน
5 พ.ย. - 6 พ.ย. 2564 13.00 น. – 18.00 น. ไปทำงานที่ศูนย์การค้าวัสดุก่อสร้างในอำเภอกุฉินารายณ์
7 พ.ย. 2564 09.00 น. – 12.00 น. ไปทำงานที่ศูนย์การค้าวัสดุก่อสร้างในอำเภอกุฉินารายณ์ แฟนของผู้ป่วยได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี ATK ผลพบเชื้อ
8 พ.ย. 2564 ช่วงเช้า ไปตรวจโควิดที่ รพร.กุฉินารายณ์ และกลับห้องพัก
9 พ.ย. 2564 ช่วงเช้า ผลตรวจออก ผลพบเชื้อโควิด 2019 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ รพร.กุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น