Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9807 | รายที่ 9809 | รายที่ 9821 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9809 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอเล็กน้อย
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ มีอาชีพเสี่ยงและมีประวัติไปสถานที่เสี่ยงโอกาสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12 – 18 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยทำธุรกิจส่วนตัว(ปล่อยเงินกู้นอกระบบ) ออกเรี่ยไรเงินตามชุมชน
19 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยทำธุรกิจส่วนตัว(ปล่อยเงินกู้นอกระบบ) ออกเรี่ยไรเงินตามชุมชน
19 พ.ย. 2564 23.00 น. – ผู้ป่วยไปเล่นสนุ๊กที่ร้านแห่งหนึ่งในเขตเทศบาล กับครอบครัวและเพื่อน
22 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยอยู่บ้านทั้งวัน เริ่มมีอาการไอเล็กน้อย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK self test ผลไม่พบเชื้อ
26 พ.ย. 2564 09.00 น. – ผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น จึงขอเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
27 พ.ย. 2564 07.00 น. – เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (Detected) และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน(ห้องแยกโรค)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น