Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9826 | รายที่ 9828 | รายที่ 9829 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9828 กมลาไสย

เพศ ชาย อายุ 12 ปี 1 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
1-5 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน ปิดเทอม ไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อน เล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้าน
6 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. - 08.20 น. ไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
7 พฤศจิกายน 2564 08.00 น. - 08.20 น. ไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
8-10 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน ปิดเทอม ไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อน เล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้าน
11-12 พฤศจิกายน 2564 09.00 - 09.20 น. ไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
13-15 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน ปิดเทอม ไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อน เล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้าน
16 พฤศจิกายน 2564 08.30 - 09.00 น. ไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
17 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน ปิดเทอม ไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อน เล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้าน
18-19 พฤศจิกายน 2564 09.00 - 09.20 น. ไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
20-23 พฤศจิกายน 2564 ตลอดวัน อยู่บ้าน ปิดเทอม ไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อน เล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้าน
24 พฤศจิกายน 2564 12.00 น.-12.20 น. ไปซื้ออาหารร้านค้าในหมู่บ้าน บ้านบึง ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
25 พฤศจิกายน 2564 13.00 น ผู้ป่วยไปตรวจเชื้อที่ รพ.กมลาไสย เนื่องจาก เป็น HRC 9768 (ตา)
26 พฤศจิกายน 2564 13.00 น ผู้ป่วยไปตรวจเชื้อที่ รพ.กมลาไสย ด้วยวิธี RT-PCR พร้อมเข้ารักษาที่ รพ.กมลาไสย
26 พฤศจิกายน 2564 22.00 น. รพ.ยางตลาดแจ้งผลตรวจพบสารพันธุกรรม Covid-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น