Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9845 | รายที่ 9847 | รายที่ 9849 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9847 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 16 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 22 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
8-14 พฤศจิกายน 64 – ผู้ป่วยเดินสายไปช่วยเพื่อนสีข้าวในหลายหมู่บ้านของตำบลนาขาม (เพื่อนติดเชื้อโควิด-19)
15-21 พฤศจิกายน 64 – ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหน
22 พฤศจิกายน 64 – ผู้ป่วยเริ่มมีไข้
23 พฤศจิกายน 64 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
24 พฤศจิกายน 64 – ผู้ป่วยเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่คลินิกแห่งหนึ่งในตำบลนาขาม ผลพบเชื้อโควิด 19
25 พฤศจิกายน 64 – ผู้ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
26 พฤศจิกายน 64 ช่วงเช้า – แม่ผู้ป่วยพาผู้ป่วยมาหาหมอที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ รพ. นัดตรวจ PCR ในวันถัดไป
26 พฤศจิกายน 64 ช่วงเย็น – ผู้ป่วยเดินทางไปเล่นที่บ้านเพื่อน ประมาณ 4-5 คน
27 พฤศจิกายน 64 – ผู้ป่วยเดินทางเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อ
28 พฤศจิกายน 64 – ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น