Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9847 | รายที่ 9849 | รายที่ 9850 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9849 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย อาชีพ ลูกจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 พฤศจิกายน 2564 08.00 น.-13.00 น. ไปหาหมอตามนัด ที่ รพ.กาฬสินธุ์
16 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
17 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
18 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
19 พฤศจิกายน 2564 18.00 น.-20.00 น. ไปลอยกระทงที่สวนสาธารณกุดน้ำกิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
20 พฤศจิกายน 2564 10.00 น.-14.00 น. ไปห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
21 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
22 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
23 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน เริ่มมีอาการ ไข้ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น
24 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน
25 พฤศจิกายน 2564 19.00 น.-21.00 น. ไปกินชาบูที่ร้านชาบูแห่งหนึ่งใน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
26 พฤศจิกายน 2564 08.30 น.-16.30 น. ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง ที่ อบต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
27 พฤศจิกายน 2564 08.00 น.-12.00 น. จัดสถานที่เลือกตั้ง หมู่ที่ 7 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
27 พฤศจิกายน 2564 14.00 น.-15.00 น. ไปคลินิก ARI รพ.ฆ้องชัย ตรวจหาเชื้อ COVID- 19 ด้วย ATK ผลตรวจ Positive และตรวจด้วยวิธี RT-PCR
28 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ได้รับรายงานจาก รพ.กาฬสินธุ์ พบสารพันธุกรรม COVID – 19
28 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น