Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9849 | รายที่ 9850 | รายที่ 9851 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9850 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว(ปล่อยเงินกู้นอกระบบ) ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ ปวดศีรษะ ไอแห้ง จมูกไม่รับกลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 9809กาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
12-25 พฤศจิกายน 2564 10.30-19.00น. – ผู้ป่วยและพี่ชายออกไปเรี่ยไรเงินที่ปล่อยกู้นอกระบบในชุมชน
12-25 พฤศจิกายน 2564 ช่วงเย็น – ผู้ป่วยกลับมาบ้าน พักอาศัยร่วมบ้านกับพี่ชาย(รายที่ 9809 ของกาฬสินธุ์) และมีเพื่อนมาร่วมกินข้าวด้วยกันช่วงเย็นทุกวัน
26 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน – พี่ชาย(รายที่ 9809 ของกาฬสินธุ์)เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ (ผลพบเชื้อ)
26 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยพักอยู่บ้าน เริ่มมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ไอแห้ง จมูกไม่รับกลิ่น
27 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. – ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
28 พฤศจิกายน 2564 07.00 น. – เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (Detected) และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน(ห้องแยกโรค)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น