Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9850 | รายที่ 9851 | รายที่ 9852 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9851 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 9 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ แม่บ้าน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 26 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ปวดศีรษะ
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนป่วยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รายที่ 9809ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13 – 18 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยเลี้ยงลูกอยู่บ้าน
19 พ.ย. 2564 23.00 น. – ผู้ป่วยไปเล่น ร้านบัวขาว สนุ๊กเกอร์คลับกับสามี (ผู้ป่วยรายที่ 9809ของกาฬสินธุ์)
26 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดศีรษะ
27 พ.ย. 2564 09.00 น. – ผู้ป่วยทราบผลตรวจโควิด-19ของมาเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้าน ใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9809ของกาฬสินธุ์
28 พ.ย. 2564 07.00 น. – เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (Detected) และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน(ห้องแยกโรค)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น