Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9851 | รายที่ 9852 | รายที่ 9853 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9852 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 69 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.ยางตลาด ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15 - 26 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านเลี้ยงหลาน
27 พฤศจิกายน 2564 06.00 น. ใช้ชุดตรวจโควิด-19 (ATK) ที่ได้รับจากรพ.สต.ตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ผล Positive
27 พฤศจิกายน 2564 11.00 น. เข้ารับการตรวจเพื่อหาสารพันธุกรรมโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
28 พฤศจิกายน 2564 06.00 น. ได้รับแจ้งจากจนท.รพ.สต.ว่าผลพบเชื้อโควิต-19
28 พฤศจิกายน 2564 08.15 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น