Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9855 | รายที่ 9857 | รายที่ 9860 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9857 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 4 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ แม่บ้านทำความสะอาด รพร.กุฉินารายณ์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 24 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีเสมหะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : HT
ประวัติเสี่ยง อาชีพเสี่ยง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
24 พฤศจิกายน 2564 ทำงาน รพร.กุฉินารายณ์ OPD ทันตกรรม แล้วกลับบ้าน
25 พฤศจิกายน 2564 ทำงาน รพร.กุฉินารายณ์ OPD ทันตกรรม แล้วกลับบ้าน
26 พฤศจิกายน 2564 ทำงาน รพร.กุฉินารายณ์ OPD ทันตกรรม แล้วกลับบ้าน
27 พฤศจิกายน 2564 หยุดอยู่บ้าน
28 พฤศจิกายน 2564 ทำงาน รพร.กุฉินารายณ์ คลินิก PUI OPD ทันตกรรม แล้วกลับบ้าน
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น