Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9865 | รายที่ 9866 | รายที่ 9875 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9866 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 4 ปี 2 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ ไม่มี ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-16 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหนเล่นกับผู้ปกครองที่บ้าน
17-20 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหนสัมผัสพูดคุยกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9787 เป็นผู้ สัมผัสร่วมบ้าน
21 - 28 พ.ย 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหนเล่นกับผู้ปกครองที่บ้าน
29 พ.ย 2564 07.00 น. – 08.30น เดินทางตรวจโควิดที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ตรวจแบบ ATK ครั้งที่ 1 ผลเป็นบวก
29 พ.ย 2564 13.00 น.– 16.00 น. มากักตัวเพื่อรอผลตรวจ ที่ หมู่ 5 ตำบลโนนศิลา (บ้านของตนเอง)
29 พ.ย 2564 21.00 น. ผลตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด-19
30 พ.ย 2564 11.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น