Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9875 | รายที่ 9876 | รายที่ 9879 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9876 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
10-11 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน - อยู่บ้านพักอาศัยกับครอบครัว และผู้ป่วยรายที่ 9752, 9653
12-13 พ.ย. 64 08.00-16.00น. -อยู่บ้านพักอาศัยกับครอบครัว และผู้ป่วยรายที่ 9752, 9653
12-13 พ.ย. 64 17.00น. -ไปซื้ออาหารที่ร้านค้าในหมู่บ้าน ม.11 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
14 พ.ย. 64 08.00-14.00น. - อยู่บ้านพักอาศัยกับครอบครัว และผู้ป่วยรายที่ 9752, 9653
14 พ.ย. 64 15.00-17.00น. -ไปบ้านญาติและบ้านญาติ ที่ม.11ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
15-16 พ.ย. 64 08.00-16.00น. -อยู่บ้านพักอาศัยกับครอบครัว และผู้ป่วยรายที่ 9752, 9653
15-16 พ.ย. 64 17.00น. ไปซื้ออาหารที่ร้านค้าในหมู่บ้าน ม.11 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
17 พ.ย. 64 ตลอดทั้งวัน. -อยู่บ้านพักอาศัยกับครอบครัว และผู้ป่วยรายที่ 9752, 9653
17 พ.ย. 64 12.00-13.00น -ไปซื้อของร้านส้มตำยายทิพย์ ตำปากแตก ก่อนถึงวัดบ้านหนองกุงเผือก ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสืนธุ์
18 พ.ย. 64 08.00-16.00น. -อยู่บ้านพักอาศัยกับครอบครัว และผู้ป่วยรายที่ 9752, 9653
18 พ.ย. 64 17.00น. -ไปเก็บฝืนไม้ ที่เขื่อนลำปาว
19พ.ย. 64 08.00-14.00น. อยู่บ้านพักอาศัยกับครอบครัว และผู้ป่วยรายที่ 9752
19พ.ย. 64 15.00-17.00น. -ไปบ้านญาติและบ้านย่า ม.11 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
20 พ.ย 64 08.00-14.00น. - อยู่บ้านพักอาศัยอยู่กับครอบครัว
20 พ.ย 64 15.00-17.00น. -เข้ารับการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ที่วัดหนองโนทอง ม.2 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
21-22 พ.ย64 ตลอดทั้งวัน. - อยู่บ้านพักอาศัยกับครอบครัว
23 พ.ย 64 7.30-10.00 น. - อยู่บ้านพักอาศัยกับครอบครัว
23 พ.ย 64 10.00-11.00 น. -ผู้ป่วย รายที่ 9752 มีไข้ จึงพาผู้ป่วยไปคลินิคมงคลหญิง หน้าที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี
23 พ.ย 64 13.00 น. -ซื้ออาหารร้านค้า หน้ารร.สามัคคีราษฎร์บำรุง ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
23 พ.ย 64 13.30-15.00น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธีการ ATK มีผลไม่พบเชื้อ จึงตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCR
24 พ.ย 64 09.00 น. - ผลตรวจไม่พบเชื้อ กักตัวที่บ้าน
25-29 พ.ย 64 ตลอดทั้งวัน - กักตัวที่บ้าน
30 พ.ย 64 13.30 น. - เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID ที่ รพ.หนองกุงศรี
1 ธ.ค.64 09.00 น. - โรงพยาบาลหนองกุงศรีโทรแจ้งผลตรวจพบเชื้อ รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น