Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9876 | รายที่ 9879 | รายที่ 9880 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9879 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 19 ปี - เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 16 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : ปฎิเสธ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
9 – 15 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยทำนา และอาศัยอยู่เถียงนาตลอดทั้งวัน โดยมีแฟนไปซื้อกับข้าวมาประกอบอาหารที่บ้าน
16 – 21 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน เพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19) เดินทางมาจากตำบลบัวขาวมาช่วยงานที่บ้าน และอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นเวลา 1 สัปดาห์
22 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน เพื่อน (ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19) เดินทางกลับและทราบข่าวว่าตนมีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสใกล้ชิดญาติที่เป็นผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จึงเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อ และได้แจ้งให้กับผู้ป่วยได้ทราบ
23 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเดินทางเข้ามากักตัวที่ตำบลบัวขาวร่วมกันแฟน
24 – 29 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ ไอ มีเสมหะ ผู้ป่วยตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ผลพบเชื้อโควิด-19 จึงประสาน รพร.กุฉินารายณ์เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
30 พ.ย.64 22.00 น. เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 พบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น