Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9879 | รายที่ 9880 | รายที่ 9881 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9880 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ขายของออนไลน์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ น้ำมูก ปวดศีรษะ ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 9809 และรายที่ 9850 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-26 พฤศจิกายน 2564 09.00-17.00น. – ผู้ป่วยขายของออนไลน์ที่บ้านพัก (อยู่กับแฟน-รายที่9882กาฬสินธุ์)
15-26 พฤศจิกายน 2564 21.00-00.00น. – ผู้ป่วยและเพื่อนมาร่วมกินข้าวด้วยกันทุกเย็นที่บ้านผู้ป่วยรายที่ 9809กาฬสินธุ์
27 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยทราบผลตรวจเพื่อนในกลุ่มตรวจพบเชื้อโควิด(รายที่ 9809 และ9850กาฬสินธุ์) จึงกักตัวสังเกตอาการอยู่บ้าน
28 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยกักตัวสังเกตอยู่บ้าน
29 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยกักตัวสังเกตอยู่บ้าน เริ่มมีอาการไอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ
30 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยกักตัวสังเกตอยู่บ้าน
1 ธันวาคม 2564 09.00 น. – ผู้ป่วยเริ่มมีอาการลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
2 ธันวาคม 2564 07.00 น. – เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (Detected) และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน(ห้องแยกโรค)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น