Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9880 | รายที่ 9881 | รายที่ 9882 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9881 กุฉินารายณ์

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ขายของออนไลน์ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 27 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไอ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 9809 และรายที่ 9850 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
13-26 พฤศจิกายน 2564 10.00-18.00น. – ผู้ป่วยขายของออนไลน์ที่บ้านพัก
13-26 พฤศจิกายน 2564 21.00-00.00น. – ผู้ป่วยและเพื่อนมาร่วมกินข้าวด้วยกันช่วงเย็นทุกวัน
26 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน – เพื่อนในกลุ่มตรวจพบเชื้อโควิด(รายที่ 9809 และ9850ของกาฬสินธุ์)เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ (ผลพบเชื้อ)
27 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยแยกกักตัวสังเกตอาการอยู่บ้าน เริ่มมีอาการไอ มีน้ำมูก
28 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยแยกกักตัวสังเกตอาการอยู่บ้าน จมูกไม่รับกลิ่น
29-30 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยแยกกักตัวสังเกตอาการอยู่บ้าน
1 ธันวาคม 2564 09.00 น. – ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
2 ธันวาคม 2564 07.00 น. – เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (Detected) และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน(ห้องแยกโรค)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น