Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9881 | รายที่ 9882 | รายที่ 9883 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9882 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 1 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : คัดจมูก หวัดมีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ปฏิเสธ
ประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วันก่อนป่วยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อาศัยร่วมบ้าน รายที่ 9880 ของกาฬสินธุ์


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-26 พฤศจิกายน 2564 09.00-17.00น. – ผู้ป่วยและแฟนขายของออนไลน์ที่บ้านพัก (อยู่กับแฟน-รายที่9880กาฬสินธุ์)
15-26 พฤศจิกายน 2564 21.00-00.00น. – ผู้ป่วยและแฟน มาร่วมกินข้าวด้วยกันทุกเย็นที่บ้านผู้ป่วยรายที่ 9809กาฬสินธุ์
27 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยทราบผลตรวจเพื่อนของแฟนในกลุ่มตรวจพบเชื้อโควิด(รายที่ 9809 และ9850กาฬสินธุ์) จึงกักตัวสังเกตอาการอยู่บ้าน
28-29 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน – ผู้ป่วยกักตัวสังเกตอยู่บ้าน
30 พฤศจิกายน 2564 18.00 -21.00 น. – ผู้ป่วยซื้อวัตถุดิบมาทำหมูกระทะกินที่บ้าน กับเพื่อนอีก3คน
1 ธันวาคม 2564 08.00 น. – ผู้ป่วยและแฟน(รายที่9880กาฬสินธุ์)เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
2 ธันวาคม 2564 07.00 น. – แจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลพบเชื้อโควิด-19 (Detected) และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน(ห้องแยกโรค)
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น