Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9887 | รายที่ 9888 | รายที่ 9891 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9888 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 9 ปี 2 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 29 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18-19 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
20 – 25 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน กักตัวเองที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 9866
26 - 30 พ.ย 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
1 ธ.ค. 2564 09.00 น.– 12.00 น. เดินทางไปตรวจโควิดที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ตรวจแบบ ATK ครั้งที่ 1 ผลเป็นบวก
1 ธ.ค. 2564 13.00 น.– 16.00 น. มากักตัวเพื่อรอผลตรวจ ที่ หมู่ 5 ตำบลโนนศิลาเลิง (บ้านของตนเอง)
1 ธ.ค. 2564 21.00 น. ผลตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด-19
2 ธ.ค. 2564 11.00 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น