Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9891 | รายที่ 9892 | รายที่ 9893 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9892 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 5 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลต.ลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19 พ.ย. 2564 08.00-15.30 น. -ไปส่งพี่ที่โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง โดยรถจักรยานยนต์กับพ่อและพี่ชาย(ผู้ป่วยรายที่ 9893 )แล้วไปทำงานกับพ่อแม่ที่ อู่เชียงการช่าง
19 พ.ย. 2564 15.30 น. ไปรับพี่ชายกับพ่อและกลับไปรับแม่ที่ทำงาน
19 พ.ย. 2564 17.00 น. -ไปซื้อกระทงที่ร้าน ก ไก่ และไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาล
19 พ.ย. 2564 18.00 น. -กลับถึงบ้าน
19 พ.ย. 2564 18.30-19.30 น. -ไปลอยกระทงกับพ่อและพี่ชายที่หนองบัวบาน
20-21 พ.ย. 2564 07.30 น. -กินข้าวเช้าที่บ้าน
20-21 พ.ย. 2564 08.00 - 18.00 น -เล่นกับเพื่อนบ้านจำนวน 5 คน
20-21 พ.ย. 2564 18.00 น -กลับถึงบ้าน
22-26 พ.ย. 2564 08.00-15.30 น. -ไปส่งพี่ที่โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง โดยรถจักรยานยนต์กับพ่อและพี่ชาย แล้วไปทำงานกับพ่อแม่ที่ อู่เชียงการช่าง
22-26 พ.ย. 2564 15.30 น. -ไปรับพี่ชายกับพ่อและกลับไปรับแม่ที่ทำงาน
22-26 พ.ย. 2564 17.00 น. -ไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาล กับพ่อแม่และพี่ชาย
27 พ.ย. 2564 07.30 น. -กินข้าวเช้าที่บ้าน
27 พ.ย. 2564 08.00 - 17.00 น -เล่นกับเพื่อนบ้านจำนวน 5 คน
27 พ.ย. 2564 17.00 น. -ไปร้านสะดวกซื้อ กับพ่อและพี่ชาย
28 พ.ย. 2564 07.30 น. -กินข้าวเช้าที่บ้าน
28 พ.ย. 2564 08.00 - 18.00 น -เล่นกับเพื่อนบ้านจำนวน 5 คน
28 พ.ย. 2564 18.00 น. -กลับถึงบ้าน
29 พ.ย. 2564 08.00-15.30 น. -ไปส่งพี่ที่โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง โดยรถจักรยานยนต์กับพ่อและพี่ชาย แล้วไปอยู่กับแม่ที่บ้าน
29 พ.ย. 2564 15.30 น. -ไปรับพี่ชายกับพ่อที่โรงเรียน
29 พ.ย. 2564 17.00 น. -ไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาล กับพ่อและพี่ชาย
29 พ.ย. 2564 20.30 น. - เริ่มมีไข้และกินยาที่บ้าน
30พ.ย.-1 ธ.ค. 2564 08.00-15.30 น. -ไปส่งพี่ที่โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง โดยรถจักรยานยนต์กับพ่อและพี่ชาย แล้วกลับมาอยู่กับแม่ที่บ้าน
30พ.ย.-1 ธ.ค. 2564 15.30 น. -ไปรับพี่ชายกับพ่อที่โรงเรียน
30พ.ย.-1 ธ.ค. 2564 17.00 น. -ไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาล กับพ่อแม่และพี่ชาย
2 ธ.ค. 2564 14.00 น. -เดินทางไปรับการตรวจคัดกรองโควิด -19 ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี พร้อมครอบครัว ได้รับการตรวจด้วยATK มีผล Positive จึงตรวจซ้ำด้วย RT-PCR และกักตัวรอผล
2 ธ.ค. 2564 15.00 น. -กักตัวที่บ้านพัก รพ.สต.บ้านหนองกุงเผือก กับแม่และพี่ชาย
3 ธ.ค.2564 08.30 น. -ทราบผลพบเชื้อโควิด -19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น