Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9892 | รายที่ 9893 | รายที่ 9894 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9893 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 8 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลต.ลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
19 พ.ย. 2564 08.00-15.30 น. -ไปโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง โดยรถจักรยานยนต์กับพ่อและน้องสาว (ผู้ป่วยรายที่ 9892)
19 พ.ย. 2564 17.00 น. -ไปซื้อกระทงที่ร้าน ก ไก่ และไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาล
19 พ.ย. 2564 18.00 น. -กลับถึงบ้าน และพักกับครอบครัว
19 พ.ย. 2564 18.30-19.30 น. -ไปลอยกระทงกับพ่อและน้องสาว(ผู้ป่วยรายที่ 9892)ที่หนองบัวบาน
20-21 พ.ย. 2564 07.30 น. -กินข้าวเช้าที่บ้าน พร้อมครอบครัว
20-21 พ.ย. 2564 08.00 - 18.00 น -เล่นกับเพื่อนบ้าน 5 คน
20-21 พ.ย. 2564 18.00 น -กลับถึงบ้านและพักกับครอบครัว
22-26 พ.ย. 2564 08.00-15.30 น. -ไปโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง โดยรถจักรยานยนต์กับพ่อและน้องสาว(ผู้ป่วยรายที่ 9892)
22-26 พ.ย. 2564 15.30 น. -พ่อและน้องสาวมารับกลับไปรับแม่ที่ทำงาน
22-26 พ.ย. 2564 17.00 น. -ไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาล กับพ่อแม่และน้องสาว(ผู้ป่วยรายที่ 9892)
27-28 พ.ย. 2564 07.30 น. -กินข้าวเช้าที่บ้าน
27-28 พ.ย. 2564 08.00 - 18.00 น เล่นกับเพื่อนบ้าน 5 คน
27-28 พ.ย. 2564 14.00 น. -ไปซื้อน้ำหวานที่ร้านน้ำปั่นสีส้ม
29-30 พ.ย. 2564 08.00-15.30 น. -ไปโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง โดยรถจักรยานยนต์กับพ่อและน้องสาว
29-30 พ.ย. 2564 15.30 น. -พ่อและน้องสาวมารับกลับบ้าน
29-30 พ.ย. 2564 17.00 น. -ไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาล กับพ่อแม่และน้องสาว
1 ธ.ค. 2564 08.00-15.30 น. -ไปโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง โดยรถจักรยานยนต์กับพ่อและน้องสาว
1 ธ.ค. 2564 15.00 น. -มีไข้ ได้รับยา จากคุณครูอนามัยโรงเรียนในห้องพยาบาล และกลับไปพักที่ห้องเตรียมตัวกลับบ้าน
1 ธ.ค. 2564 15.30 น. -พ่อและน้องสาวมารับที่โรงเรียน และเดินทางกลับบ้าน
1 ธ.ค. 2564 17.00 น. -ไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาล กับพ่อแม่และน้องสาว
2 ธ.ค. 2564 14.00 น. -เดินทางไปรับการตรวจคัดกรองโควิด -19 ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี พร้อมครอบครัวได้รับการด้วย ATK มีผล positive จึงได้ตรวจซ้ำด้วย RT-PCR และกักตัวรอผล
2 ธ.ค. 2564 15.00 น. -กักตัวที่บ้านพัก รพ.สต.บ้านหนองกุงเผือก กับแม่และน้องสาว
3 ธ.ค. 2564 08.30 น. -ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น