Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9893 | รายที่ 9894 | รายที่ 9899 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9894 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 28 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ประวัติเสี่ยงสัมผัสกับสมาชิกในครอบครัวที่มีประวัติเดินทางไปหลายพื้นที่ และพบปะผู้คนมากมาย และมีประวัติกลับจากเรือนจำ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
15-18 พ.ย. 07.30-17.00น. ทำงานที่โรงน้ำดื่มแผนก กรอกน้ำ มีเพื่อนร่วมงานร่วมรับประทานอาหารร่วมกันทุกวัน ประมาณ 3 คน
19 พ.ย. 2564 07.30 น. ไปซื้อกับข้าวร้านแม่หน่อยล่ำซำ
19 พ.ย. 2564 08.00 น. -ไปทำงานที่ อู่เชียงการช่าง โดย รถจักรยานยนต์ กับสามีและลูกสาว (ผู้ป่วยรายที่ 9892)
19 พ.ย. 2564 17.00 น. -ไปซื้อกระทงที่ร้าน ก ไก่ และไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาล
19 พ.ย. 2564 18.00 น. -กลับถึงบ้าน และพักที่บ้านพร้อมครอบครัว
20 พ.ย. 2564 07.30 น. -ไปซื้อกับข้าวร้านยายเป้และร้านชำ
20 พ.ย. 2564 08.00 น. -ไปทำงานที่ อู่เชียงการช่าง โดย รถจักรยานยนต์ กับสามี
20 พ.ย. 2564 17.00 น. -ไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาล ร้านพิชซ่า ร้านขายปลาดุก ร้านลูกชิ้น
20 พ.ย. 2564 18.00 น. -กลับถึงบ้าน และพักที่บ้านพร้อมครอบครัว
21 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน -อยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหน
22-25 พ.ย. 2564 07.30 น. -ไปซื้อกับข้าวร้านยายเป้
22-25 พ.ย. 2564 08.00 น. -ไปทำงานที่ อู่เชียงการช่าง โดย รถจักรยานยนต์ กับสามีและลูกสาว (ผู้ป่วยรายที่ 9892)
22-25 พ.ย. 2564 17.00 น. -ไปซื้อของที่ตลาดสดเทศบาล
22-25 พ.ย. 2564 18.00 น. -กลับถึงบ้าน
26-30 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปทำงาน
28 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน -มีอาการไข้ จึงพักอยู่ที่บ้าน
1 ธ.ค. 2564 17.00 น. -ไปซื้อของร้านแม่หน่อยล่ำซำ
1 ธ.ค. 2564 18.00 น. -เดินทางไปโรงพยาบาลหนองกุงศรี ได้รับการตรวจATK มีผล positive
2 ธ.ค. 2564 14.00 น. -เดินทางไปรับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี พร้อมสามีลูกชายและลูกสาว (ผู้ป่วยรายที่ 9892และ9893) ตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCR และกักตัวรอผล
2 ธ.ค. 2564 15.00 น. -กักตัวที่บ้านพัก รพ.สต.บ้านหนองกุงเผือก กับลูกชายและลูกสาว (ผู้ป่วยรายที่ 9892และ9893)
3 ธ.ค. 2564 08.30 น. -ทราบผลพบเชื้อโควิด-19 จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น