Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9894 | รายที่ 9899 | รายที่ 9900 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9899 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : -


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 - 19 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน
20 พฤศจิกายน 2564 08.30 – 14.00 น. ไปช่วยพ่อสีข้าว และตากข้าว (ทำงานร่วมกัน 3 คน มี ผู้ป่วย พ่อ ญาติ ที่บ้านโนนทัน)
21 – 22 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน มีอาการขาบวม
23 พฤศจิกายน 2564 08.30 น.ลอดทั้งวัน มารับบริการที่ รพ.ฆ้องชัย ด้วยอาการขาบวม แพทย์ให้นอนรักษาตอนที่ รพ.ฆ้องชัย (ก่อน Admit ได้รับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยวิธี ATK ผลเป็นลบ)
24 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน นอนรักษาตัวที่ รพ.ฆ้องชัย (มารดาเป็นคนเฝ้าไข้)
25 พฤศจิกายน 2564 12.00 น. อาการดีขึ้น แพทย์ให้กลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้าน
26 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน2.00 น. อาศัยอยู่บ้าน
27 พฤศจิกายน 2564 17.00 – 06.00 น. ไปพบเพื่อนที่บ้านโนนทัน พูดคุยกัน (เพื่อนกลับมาจาก กทม.)
28 พฤศจิกายน 2564 17.00 – 06.00 น. อาศัยอยู่บ้าน
29 พฤศจิกายน 2564 08.30 – 11.00 น. 06.00 น. มารับบริการที่ รพ.ฆ้องชัย ด้วยอาการไข้ หนาวสั่น ไอ ได้ยากลับไปทานที่บ้าน
30 พฤศจิกายน 2564 – 1 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน
2 ธันวาคม 2564 08.00 น. มาพบแพทย์ตามนัด และได้ตรวจคัดกรอง ATK ก่อนพบแพทย์ ผล ATK เป็น Positive แพทย์ส่งตรวจ RT-PCR
3 ธันวาคม 2564 08.00 น. ผลการตรวจ ผลพบสารพันธุกรรม COVID-19
3 ธันวาคม 2564 10.00 น. รับการรักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น