Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9899 | รายที่ 9900 | รายที่ 9901 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9900 ฆ้องชัย

เพศ หญิง อายุ 59 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 10 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก


วันที่เวลารายการกิจกรรม
18 - 20 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน
21 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน
21 พฤศจิกายน 2564 21.00 น. เริ่มมีน้ำมูกใส มีเสมหะ
22 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน
23 พฤศจิกายน 2564 08.30 น. พาลูกชายมาพบแพทย์ และลูกชายได้นอนรักษาตัวที่ รพ.ฆ้องชัย
23 พฤศจิกายน 2564 10.30 น. มารับบริการที่ รพ.ฆ้องชัย ด้วยอาการ น้ำมูกใส มีเสมหะ แพทย์ให้ยามาทาน
24 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน แพทย์ส่งตรวจ ATK และ RT-PCR ผลเป็นลบทั้งคู่
25 พฤศจิกายน 2564 12.00 น. พาลูกกลับบ้าน และอาศัยอยู่บ้าน
26-28 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน
29 พฤศจิกายน 2564 08.30 – 11.00 น. พาลูกชายมาพบแพทย์ รพ.ฆ้องชัย ด้วยอาการไข้ ไอ หนาวสั่น
30 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน
1 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อาศัยอยู่บ้าน
30 พฤศจิกายน 2564 21.00 น. เริ่มมีอาการไข้ หนาวสั่น น้ำมูก
2 ธันวาคม 2564 08.00 น. มาพบแพทย์ที่คลินิก ARI รพ.ฆ้องชัย ด้วยอาการ ไข้ หนาวสั่น น้ำมูก ได้รับการตรวจคัดกรอง ATK ก่อนพบแพทย์ ผล ATK เป็น Positive แพทย์ส่งตรวจ RT-PCR
3 ธันวาคม 2564 08.00 น. ผลการตรวจ ผลพบสารพันธุกรรม COVID-19
3 ธันวาคม 2564 10.00 น. รับการรักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น