Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9907 | รายที่ 9908 | รายที่ 9909 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9908 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 12 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 12 ตำบลต.เสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-21พ.ย. 64 07.00 น. - อยู่ที่บ้าน ร่วมกับพี่ชาย ปู่ และย่า
20-21พ.ย. 64 13.00 น. - ไปเล่นกับเพื่อนที่บ้านญาติ ในหมู่บ้าน
22-26พ.ย. 64 07.00 น. - ไปโรงเรียน โดยขึ้นรถรับส่งของโรงเรียน มีเพื่อนร่วมโดยสาร 9 คน - เรียนชั้น ป.6 เพื่อนร่วมชั้น 10 คน
22-26พ.ย. 64 16.00 น. - กลับจากโรงเรียนโดยขึ้นรถรับส่งของโรงเรียน มีเพื่อนร่วมโดยสาร 9 คน - อยู่ที่บ้าน ร่วมกับพี่ชาย ปู่ และย่า
27-28พ.ย. 64 07.00 น. - อยู่ที่บ้าน ร่วมกับพี่ชาย ปู่ และย่า
- ญาติมาจาก ชลบุรี เดินทางกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้ง มาพักอาศัยและนอนห้อง เดียวกัน (กลับวันที่ 2 ธ.ค.64) ทราบภายหลังตรวจพบเชื้อในวันที่ 3 ธ.ค.64
- ญาติมาจากประจวบคีรีขันธ์ 4 คน มาพักอาศัยด้วย (กลับวันที่ 1 ธ.ค.64)
27-28พ.ย. 64 13.00 น. - ไปเล่นกับเพื่อนที่บ้านญาติ ในหมู่บ้าน
29พ.ย.64 07.00 น. - ไปโรงเรียน โดยขึ้นรถรับส่งของโรงเรียน มีเพื่อนร่วมโดยสาร 9 คน - เรียนชั้น ป.6 เพื่อนร่วมชั้น 10 คน
29พ.ย.64 16.00 น. - กลับจากโรงเรียนโดยขึ้นรถรับส่งของโรงเรียน มีเพื่อนร่วมโดยสาร 9 คน
- อยู่ที่บ้าน ร่วมกับพี่ชาย ปู่ ย่า และญาติอีก 5 คนที่เดินทางมาจาก ต่างจังหวัด
30พ.ย.64 07.00 น. - ไปโรงเรียน โดยขึ้นรถรับส่งของโรงเรียน มีเพื่อนร่วมโดยสาร 9 คน - เรียนชั้น ป.6 เพื่อนร่วมชั้น 10 คน
30พ.ย.64 13.00 น. - เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ที่รพ.หนองกุงศรี
30พ.ย.64 16.00 น. - กลับจากโรงเรียนโดยขึ้นรถรับส่งของโรงเรียน มีเพื่อนร่วมโดยสาร 9 คน
- อยู่ที่บ้าน ร่วมกับพี่ชาย ปู่ ย่า และญาติอีก 5 คนที่เดินทางมาจาก ต่างจังหวัด
1-2 ธ.ค. 64 ตลอดทั้งวัน - มีอาการ ไข้ อยู่ที่บ้าน ร่วมกับพี่ชาย ปู่ ย่า และญาติอีก 5 คนที่เดินทางมาจาก ต่างจังหวัด ซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
3ธ.ค. 64 07.00 น. - ไปโรงเรียน โดยขึ้นรถรับส่งของโรงเรียน มีเพื่อนร่วมโดยสาร 9 คน
3ธ.ค. 64 9.00 น - ตรวจ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ผลพบเชื้อ (ตรวจคัดกรองที่โรงเรียน)
3ธ.ค. 64 13.00 น. - ตรวจ COVID-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยวิธี PCR
3ธ.ค. 64 16.00 น. - กักตัวที่บ้าน
4ธ.ค. 64 07.00 น. - ทราบผลตรวจพบเชื้อ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น