Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9908 | รายที่ 9909 | รายที่ 9910 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9909 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 57 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลต.ลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ว่างงาน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-29 พ.ย. 2564 06.30 น. -ไปซื้อกับข้าวร้านค้าในชุมชน โดยจักรยาน ไปคนเดียว
20-29 พ.ย. 2564 06.50 น. -ไปวัดบ้านหนองริวหนัง ร่วมกิจกรรมที่วัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
20-29 พ.ย. 2564 08.00 น. -แวะเล่นที่บ้านเพื่อนบ้าน
20-29 พ.ย. 2564 12.00-17.00 น. -กินข้าวเที่ยงร่วมเพื่อนบ้าน และผู้ป่วยรายที่ 9892,9893
20-29 พ.ย. 2564 18.00 น. -กลับถึงบ้านกินข้าวร่วมกันกับครอบครัว
30 พ.ย. 2564 06.00 น. -ไปหาหมอรับยาวันคลินิกเบาหวาน รพ.หนองกุงศรี โดยรถจักรยานยนต์กับสามี
30 พ.ย. 2564 12.00-17.00 น. -กินข้าวเที่ยงร่วมเพื่อนบ้าน และผู้ป่วยรายที่ 9892,9893
30 พ.ย. 2564 18.00 น. -กลับถึงบ้านกินข้าวร่วมกันกับครอบครัว
1-2 ธ.ค. 2564 06.30 น. -ไปซื้อกับข้าวร้านค้าในชุมชน โดยจักรยาน ไปคนเดียว
1-2 ธ.ค. 2564 06.50 น. -ไปวัดบ้านหนองริวหนัง ร่วมกิจกรรมที่วัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
1-2 ธ.ค. 2564 08.00-17.00 น. -กินข้าวเที่ยงร่วมเพื่อนบ้าน และผู้ป่วยรายที่ 9892,9893
1-2 ธ.ค. 2564 18.00 น. -กลับถึงบ้านกินข้าวร่วมกันกับครอบครัว
3 ธ.ค. 2564 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้าน
3 ธ.ค. 2564 13.00 น. -ทราบว่าเพื่อนหลานติดเชื้อโควิด จึงเดินทางไปตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ หนองกุงศรี มีผลATK positive จึงตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCR และกักตัวที่ รพ.สต.หนองกุงเผือก
4 ธ.ค.2564 08.00 ทราบผลพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น