Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9909 | รายที่ 9910 | รายที่ 9911 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9910 ห้วยเม็ก

เพศ หญิง อายุ 54 ปี 0 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
04 ธันวาคม 2564 9.00 รับแจ้งผลตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 พบเชื้อโควิด-19 (SARS-CoV-2)
04 ธันวาคม 2564 10.00 เข้ารับการรักษาที่ รพ.ห้วยเม็ก
03 ธันวาคม 2564 7.00 ไปทำงานที่โรงน้ำดื่ม แห่งหนึ่งใน อ.หนองกุงศรี
03 ธันวาคม 2564 13.30 เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
03 ธันวาคม 2564 15.00 กลับบ้าน ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
02 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน หยุดงาน อยู่บ้านกับสามี
01 ธันวาคม 2564 7.00 ไปทำงานที่โรงน้ำดื่ม แห่งหนึ่งใน อ.หนองกุงศรี
01 ธันวาคม 2564 12.00 พักรับประทานอาหาร
01 ธันวาคม 2564 15.00 กลับจากที่ทำงาน แวะหาญาติที่บ้านยางเนียม ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก
01 ธันวาคม 2564 19.00 กลับบ้าน ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
30 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
29 พฤศจิกายน 2564 7.00 ไปทำงานที่โรงน้ำดื่ม แห่งหนึ่งใน อ.หนองกุงศรี
29 พฤศจิกายน 2564 15.00 กลับจากที่ทำงาน แวะหาญาติที่บ้านยางเนียม ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก
28 พฤศจิกายน 2564 12.00 ออกไปเลือกตั้งที่ หมู่ 2 ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
28 พฤศจิกายน 2564 18.00 ดูผลการเลือกตั้ง
28 พฤศจิกายน 2564 19.00 กลับบ้าน ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
27 พฤศจิกายน 2564 7.00 ไปทำงานที่โรงน้ำดื่ม แห่งหนึ่งใน อ.หนองกุงศรี
27 พฤศจิกายน 2564 18.00 กลับจากที่ทำงาน แวะหาญาติที่บ้านยางเนียม ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก
27 พฤศจิกายน 2564 19.00 กลับบ้าน ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
26 พฤศจิกายน 2564 7.00 ไปทำงานที่โรงน้ำดื่ม แห่งหนึ่งใน อ.หนองกุงศรี
26 พฤศจิกายน 2564 12.00 รับประทานอาหารร่วมกับ ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9894 อ.หนองกุงศรี
26 พฤศจิกายน 2564 18.00 กลับจากที่ทำงาน แวะหาญาติที่บ้านยางเนียม ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก
26 พฤศจิกายน 2564 19.00 กลับบ้าน ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
25-22 พฤศจิกายน 2564 7.00 ไปทำงานที่โรงน้ำดื่ม แห่งหนึ่งใน อ.หนองกุงศรี
25-22 พฤศจิกายน 2564 18.00 กลับจากที่ทำงาน แวะหาญาติที่บ้านยางเนียม ต.บึงนาเรียง อ.ห้วยเม็ก
25-22 พฤศจิกายน 2564 19.00 กลับบ้าน ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
21 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่ที่บ้าน ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น