Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9911 | รายที่ 9916 | รายที่ 9917 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9916 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลต.ลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไข้ มีน้ำมูก มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-25 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน มีการสัมผัสพูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 9909
26-30 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน -เดินทางไปรับจ้างกู้มันสำปะหลัง ที่บ้านโคกเครือ จำนวน 7 คน
1-2 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน มีการสัมผัสพูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 9909
3 ธ.ค. 2564 08.00-11.00 น. -เดินทางไปโรงพยาบาลหนองกุงศรี เพื่อรับวัคซีน โควิด-19 และกลับบ้าน
3 ธ.ค. 2564 ช่วงบ่าย -พักอยู่ที่บ้าน มีอาการไข้ มีน้ำมูก มีเสมหะ
4 ธ.ค. 2564 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน และทราบว่าเพื่อนบ้านมีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
4 ธ.ค. 2564 13.00-16.00 น. -เข้ารับตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ. หนองกุงศรี มีผลATK Positiveจึงตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR และกักตัวที่ รพ.สต.หนองกุงเผือก
5 ธ.ค. 2564 08.30น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น