Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9916 | รายที่ 9917 | รายที่ 9918 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9917 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลต.ลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 01 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไอ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-26 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน และได้สัมผัสพูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 9909
27 พ.ย. 2564 07.00 น. -เดินทางไปทำบุญ ที่วัดบ้านหนองริวหนัง พร้อมครอบครัว สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
28-30 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน และได้สัมผัสพูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 9909
1 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน เริ่มมีอาการไอแห้งๆ มีน้ำมูกใส
2 ธ.ค. 2564 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้าน และได้สัมผัสพูดคุยกับผู้ป่วยรายที่ 9909
3 ธ.ค. 2564 08.00 -12.00น. -เดินทางไปรับยาโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น โดยรถยนต์ส่วนตัวไปกับครอบครัว 4 คน
3 ธ.ค. 2564 13.00-16.00น. -พักอยู่ที่บ้าน พร้อมครอบครัว
4 ธ.ค. 2564 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน และทราบว่าเพื่อนบ้านมีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19
4 ธ.ค. 2564 13.00 -16.00น. -เข้ารับตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ. หนองกุงศรี มีผล ATK Positive จึงตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR และกักตัวที่ รพ.สต.หนองกุงเผือก
5 ธ.ค. 2564 08.30น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น