Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9918 | รายที่ 9919 | รายที่ 9920 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9919 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 56 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลต.ลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 30 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : ไข้
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-23 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้านพร้อมครอบครัว จำนวน 4 คน
24 พ.ย. 2564 14.00 น. -ไปซื้อไหมพรมที่ร้านค้าหลังร้านสะดวกซื้อ
25 พ.ย. 2564 13.00 – 14.00 น. - ไปธนาคารกรุงไทย สาขา หนองกุงศรี
26 พ.ย. 2564 09.00-11.00 น. - เดินทางมาฉีดวัคซีนที่ รพ.สต.บ้านหนองกุงเผือก โดยรถจักรยานยนต์กับสามี
26 พ.ย. 2564 11.00 น. -ไปธนาคาร ธกส. กับผู้นำชุมชน ม.1,3 ต.ลำหนองแสน
26 พ.ย. 2564 13.00-15.00 น. - ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงที่บ้านผู้นำชุมชน หมู่ 1ต.ลำหนองแสน ร่วมกันจำนวน 7 คน
26 พ.ย. 2564 16.00 น. - อยู่บ้านรับประทานอาหารกับครอบครัว และไปทักทาย พูดคุย หรือรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ป่วยรายที่ 9909
27 พ.ย. 2564 15.00-18.00น. -ออกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่ตลาดสดเทศบาลหนองกุงศรี กับเพื่อนร่วมงาน จำนวน 2 คน
27 พ.ย. 2564 18.30 น. - อยู่บ้านรับประทานอาหารกับครอบครัว และไปทักทาย พูดคุย หรือรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ป่วยรายที่ 9909
28 พ.ย. 2564 18.00 น. - ไปซื้อกับข้าวร้านยายหน่อยและไปพบญาติแถวบ้าน
28 พ.ย. 2564 19.00 - อยู่บ้านรับประทานอาหารกับครอบครัว และไปทักทาย พูดคุย หรือรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ป่วยรายที่ 9909
29-30 พ.ย. 2564 ตลอดทั้งวัน -เริ่มมีอาการไข้ ปวดตามเนื้อตัว มีน้ำมูก จึงนอนพักที่บ้าน
1 ธ.ค. 2564 11.00-12.00 น. - ไปธนาคาร ธกส. กับเพื่อนร่วมงาน จำนวน 3 คน
1 ธ.ค. 2564 13.00 -15.00 น. - ประชุมที่ศาลา ม.1 ต.ลำหนองแสน มีผู้ร่วมประชุมประมาณ 30 คน
1 ธ.ค. 2564 15.00 น. - กลับมาพักที่บ้าน
2 ธ.ค. 2564 09.00 น. -ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วย มีผลATK positive และกลับมาพักที่บ้าน
3 ธ.ค. 2564 08.00 น. -เดินทางไปโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นโดยรถยนต์ส่วนตัวกับครอบครัว จำนวน 4 คน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3 ธ.ค. 2564 17.00 น. -ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ผล ATK positive และกลับมาพักที่บ้าน
4 ธ.ค. 2564 08.00-10.00 น.. -ร่วมประดับธงในชุมชน ต.ลำหนองแสน
4 ธ.ค. 2564 13.00-16.30 น. -เดินทางไปตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ. หนองกุงศรี มีผลATK positive และได้รับการรกักตัวที่ รพ.สต.หนองกุงเผือก
5 ธ.ค. 2564 09.00น. ทราบผลพบเชื้อโควิด-19 พบเชื้อ จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น