Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9919 | รายที่ 9920 | รายที่ 9922 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9920 กุฉินารายณ์

เพศ หญิง อายุ 56 ปี 10 เดือน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ อาชีพ เกษตรกรรม ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 23 พฤศจิกายน 2564
ด้วยอาการ : มีอาการ แต่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ
โรคประจำตัว : DM HT ไขมันในเลือกสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-21 พ.ย.2564 ตลอดวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
22-23 พ.ย.2564 ช่วงเช้า-บ่าย อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
22-23 พ.ย.2564 ช่วงเย็น เก็บเงินวันละบาท (กองทุนหมู่บ้าน) กับ 5 ครัวเรือน ติดตามกลุ่มเสี่ยงได้ รวมทั้งบ้านผู้ป่วยยืนยันโควิดรายแรกของหมู่บ้าน
24-28 พ.ย.2564 ตลอดวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
29 พ.ย. 2564 ช่วงเช้า ไปธนาคาร ธกส.อาสมุดบัญชีไปปรับ
29 พ.ย. 2564 ช่วงบ่าย อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
29 พ.ย. 2564 ช่วงเย็น เพื่อนบ้านมายืมเงินที่บ้าน ติดตามกลุ่มเสี่ยงได้
30 พ.ย. 2564 ตลอดวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
1 ธ.ค. 2564 ช่วงเช้า อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
1 ธ.ค. 2564 ช่วงบ่าย ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง รับเงินชดเชยให้หลาน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
1 ธ.ค. 2564 ช่วงเย็น อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
2 ธ.ค. 2564 ตลอดวัน อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน
3 ธ.ค. 2564 ช่วงเช้า ทราบข่าวคนที่ไปเก็บเงินวันละบาทพูดคุยกันไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยติดโควิด จึงแจ้งเจ้าหน้าสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการตรวจโควิด
4 ธ.ค. 2564 ช่วงเช้า เดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
5 ธ.ค. 2564 ช่วงเช้า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์โทรแจ้งผล พบเชื้อโควิด 2019 กักตัวรอเข้ารับการรักษา
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น