Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9922 | รายที่ 9923 | รายที่ 9924 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9923 ร่องคำ

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ อาชีพ พนักงานร้านสะดวกซื้อ ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ครั่นเนื้อครั่นตัว เจ็บคอ
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
21-30 พ.ย.64 22.00 น.-08.00 น. – เดินทางจากบ้านมาทำงานที่ 7 - 11 สาขาชุมชนร่องคำ (สวมแมสตลอด)
21-30 พ.ย.64 08.00 น. – เลิกงาน เดินทางกลับบ้านที่บ้านหนองหูลิง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
21-30 พ.ย.64 – นอนพักผ่อนที่บ้าน ไม่ได้ออกไหน
21-30 พ.ย.64 18.00 น. – เดินทางไปตลาดบ้านเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด (สวมแมสตลอด)
21-30 พ.ย.64 19.00 น. – รับประทานอาหารเย็นร่วมกันกับแฟน 2 คน ที่บ้าน
21-30 พ.ย.64 20.00 น. – นอนพักผ่อน
21-30 พ.ย.64 22.00 น.-08.00 น. – เดินทางจากบ้านมาทำงานที่ 7 - 11 สาขาชุมชนร่องคำ (สวมแมสตลอด)
1 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน – หยุดงาน อยู่บ้านหนองหูลิง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด กับแฟน 2 คน
1 ธ.ค.64 – แฟนเริ่มมีอาการไข้ตอนกลางคืน
2 ธ.ค.64 เช้า – 12.00 น. – อยู่บ้านหนองหูลิง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เตรียมตัวไปทำงาน
2 ธ.ค.64 13.00 – 23.00 น. – เดินทางจากบ้านมาทำงานที่ 7 - 11 สาขาชุมชนร่องคำ (สวมแมสตลอด)
2 ธ.ค.64 23.00 น. – เลิกงาน เดินทางกลับบ้านที่ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ นอนพักกับน้องสาวด้วยกัน 2 คน
3 ธ.ค.64 เช้า – 12.00 น. – อยู่บ้าน อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เตรียมตัวไปทำงาน
3 ธ.ค.64 13.00 – 23.00 น. – เดินทางจากบ้านมาทำงานที่ 7 - 11 สาขาชุมชนร่องคำ (สวมแมสตลอด)
3 ธ.ค.64 – เริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว
3 ธ.ค.64 23.00 น. – เลิกงาน เดินทางกลับบ้านที่บ้านหนองหูลิง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
4 ธ.ค.64 13.00 น. – เดินทางมาทำงานที่ 7 - 11 สาขาชุมชนร่องคำ (สวมแมสตลอด)
4 ธ.ค.64 13.30 น. – เดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลร่องคำ ด้วยอาการ ครั่นเนื้อ ครั่นตัว เจ็บคอ
4 ธ.ค.64 13.40 น. – แพทย์พิจารณาส่งตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยวิธี ATK ที่โรงพยาบาลร่องคำ ผลตรวจ Positive
4 ธ.ค.64 15.00 น. – เข้ารับการตรวจ COVID-19 ณ โรงพยาบาลร่องคำ เพื่อยืนยันผลด้วยวิธี RT- PCR
4 ธ.ค.64 16.00 น. – Admit รอผลตรวจ ณ โรงพยาบาลร่องคำ
5 ธ.ค. 64 06.00 น. – โรงพยาบาลร่องคำ รายงานผลตรวจยืนยัน พบสารพันธุกรรม COVID-19
5 ธ.ค. 64 – เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลร่องคำ
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น