Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9923 | รายที่ 9924 | รายที่ 9925 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9924 ฆ้องชัย

เพศ ชาย อายุ 47 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ุความดันโลหิตสูง


วันที่เวลารายการกิจกรรม
20-26 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
27 พฤศจิกายน 2564 11.00 น.-20.00 น. รับประทานอาหารที่บ้านญาติ โดยมีผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9899 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมรับประทานอาหารด้วย
28 พฤศจิกายน 2564 08.30 น. เดินทางไปเลือกตั้งที่ ศาลาประชาคม ม.8 ต.เหล่ากลาง
29 พฤศจิกายน 2564 10.00 น.- 14.00 น. ซ่อมประปา/ไฟฟ้าที่บ้านญาติ
30 พฤศจิกายน 2564 07.00 น.- 07.15 น. เดินทางไปร่วมงานแต่ง
30 พฤศจิกายน 2564 14.00 น.-14.20 น. ไปเก็บข้าวเปลือกช่วยญาติ
1 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปสูบน้ำออกจากบ่อปลาช่วยญาติ
2 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน ไปเก็บปลาที่บ่อช่วยญาติ
3 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน พักอาศัยที่บ้าน
4 ธันวาคม 2564 09.30 น. เข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID- 19 ที่ โรงพยาบาลฆ้องชัย ด้วยวิธี RT-PCR
5 ธันวาคม 2564 09.00 น. ได้รับรายงานจาก รพ.กาฬสินธุ์ พบสารพันธุกรรม SARS-CoV-2
5 ธันวาคม 2564 10.30 น. เข้ารักษาที่โรงพยาบาลฆ้องชัย
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น