Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9924 | รายที่ 9925 | รายที่ 9926 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9925 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 5 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลต.ลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22-26 พ.ย.64 08.00 น. - เดินทางไปส่งการบ้านคุณครูที่โรงเรียนชุมชนสามัคคี โดยรถจักรยานยนต์ กับยาย(ผู้ป่วยรายที่ 9930)
22-26 พ.ย.64 09.00-17.00 น. - พักอยู่ที่บ้าน และเล่นกับเพื่อนบ้านในระแวกเดียวกัน-พักอยู่ที่บ้านกับยาย(ผู้ป่วยรายที่ 9930)
22-26 พ.ย.64 13.00 -13.15น. - ไปซื้อขนมที่ร้านค้าในชุมชน
27 พ.ย.64 –4 ธ.ค.64 09.00-17.00 น. - อยู่ที่บ้านเล่นกับพี่ชายและเพื่อนๆในซอย พักอยู่ที่บ้านกับยาย(ผู้ป่วยรายที่ 9930)
5 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่บ้านพร้อมกับครอบครัว
5 ธ.ค.64 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี มีผล ATK positive จึงส่งตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR พร้อมการเอกซเรย์ปอด และกักตัวที่บ้านรอผล
6 ธ.ค.64 08.00น. ทราบผลพบเชื้อโควิด-19 จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น