Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9928 | รายที่ 9929 | รายที่ 9930 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9929 หนองกุงศรี

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 6 ตำบลต.หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ ค้าขาย ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 05 ธันวาคม 2564

ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : โรคภูมิแพ้
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22-30 พ.ย.64 06.00-19.00น. ทำงานที่ร้านอาหาร ขายอาหารตามสั่ง และขายเสื้อผ้า
1 ธ.ค.64 06.00-19.00น. ทำงานที่ร้านอาหาร ขายอาหารตามสั่ง และขายเสื้อผ้า
2 ธ.ค.64 06.00-19.00น. ทำงานที่ร้านอาหาร ขายอาหารตามสั่ง และขายเสื้อผ้า
2 ธ.ค.64 20.00-22.00น. กินข้าวร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 9918,9927
3 ธ.ค.64 06.00-19.00น. ทำงานที่ร้านอาหาร ขายอาหารตามสั่ง และขายเสื้อผ้า
4 ธ.ค.64 06.00-10.00น. ทำงานที่ร้านอาหาร ขายอาหารตามสั่ง และขายเสื้อผ้า
4 ธ.ค.64 11.00-16.00น. ไปซื้อของที่ประตูน้ำขอนแก่น และทราบว่าเพื่อนมีผลตรวจพบเชื้อโควิด
5 ธ.ค.64 ช่วงเช้า พักอยู่ที่ร้าน
5 ธ.ค.64 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี มีผลATK positive จึงส่งตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCR พร้อมการเอกซเรย์ปอด และกักตัวที่บ้านรอผล
6 ธ.ค.64 08.00น. ทราบผลพบเชื้อโควิด-19 จึงเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น