Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9929 | รายที่ 9930 | รายที่ 9931 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9930 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 75 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลต.ลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 04 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก มีเสมหะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22-26 พ.ย.64 08.00 น. - เดินทางพาหลาน(ผู้ป่วยรายที่ 9932)ไปส่งการบ้านที่โรงเรียนชุมชนสามัคคี โดยรถจักรยานยนต์
22-26 พ.ย.64 09.00-17.00 น. - อยู่ที่บ้านเลี้ยงหลาน และไปเล่นบ้านผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9909, ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9919 โดยมีการสัมผัสพูดคุยกันบ่อยครั้ง
22-26 พ.ย.64 13.00 -13.15น. - พาหลาน(ผู้ป่วยรายที่ 9932)ไปซื้อขนมที่ร้านค้าในชุมชน
27 พ.ย.64 –4 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน - อยู่ที่บ้านเลี้ยงหลาน และไปเล่นบ้านผู้ป่วยยืนยันรายที่ 9909
5 ธ.ค.64 ช่วงเช้า -พักอยู่ที่บ้าน
5 ธ.ค.64 13.00-16.00น. -เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่ รพ.หนองกุงศรี มีผล ATK positive จึงตรวจด้วย RT-PCR และเอกซเรย์ปอด
-ได้รับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
6 ธ.ค.64 08.00น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด -19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น