Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9931 | รายที่ 9932 | รายที่ 9933 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9932 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 5 ตำบลต.ลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 02 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดศรีษะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22-25 พ.ย.64 08.00-16.00 น. - เดินทางไป ศพด.หนองริวหนัง เพื่อจ่ายอาหารกลางวันให้เด็กและผู้ปกครอง
26 พ.ย.64 08.00-16.00 น. - เดินทางไป จ่ายเงินเยียวยา ศพด.โพธิ์ทอง ให้เด็กและผู้ปกครอง
27 พ.ย.64 08.00-16.00 น. -ไปร้านค้าในชุมชน และแวะทักทายพูดคุยกับ และรับประทานอาหารกับเพื่อน (ผู้ป่วยรายที่ 9919)
28 พ.ย.64 10.00-11.00 น. -ไปร้านแสงทอง ร้านยาณภัทร และตลาดสดหนองริวหนัง
28 พ.ย.64 12.00-16.00น. -แวะทักทายพูดคุยกับ และรับประทานอาหารกับเพื่อน (ผู้ป่วยรายที่ 9919)
29-30 พ.ย.64 08.00-16.00 น. - เดินทางไป ศพด.หนองริวหนัง เพื่อจ่ายอาหารกลางวันให้เด็กและผู้ปกครอง
1 ธ.ค. 64 08.00-16.00 น. - เดินทางไป ศพด.หนองริวหนัง เพื่อจ่ายอาหารกลางวันให้เด็กและผู้ปกครอง
1 ธ.ค. 64 14.00 น. -ไปกดเงินที่ ตู้ ATM ธนาคารและซื้อที่ห้างสรรพสินค้าข้างธนาคาร และกลับบ้าน -แวะทักทายพูดคุยกับ และรับประทานอาหารกับเพื่อน (ผู้ป่วยรายที่ 9919)
2 ธ.ค. 64 08.00-16.00 น. - เดินทางไป ศพด.หนองริวหนัง เพื่อจ่ายอาหารกลางวันให้เด็กและผู้ปกครองและกลับบ้าน แวะทักทายพูดคุยกับ และรับประทานอาหารกับเพื่อน (ผู้ป่วยรายที่ 9919)
3 ธ.ค. 64 08.00-16.00 น. - เดินทางไป ศพด.หนองริวหนัง เพื่อจ่ายอาหารกลางวันให้เด็กและผู้ปกครอง
3 ธ.ค. 64 09.00 น. -ไปส่งเงินหมู่บ้าน ที่บ้านหนองริวหนัง
3 ธ.ค. 64 10.00 น. - ไปเกษตรอำเภอหนองกุงศรี กับ ประธานกลุ่มแม่บ้าน
4 ธ.ค. 64 08.00-16.00 น. - ร่วมปักธง ในชุมชน และทราบว่าเพื่อนมีผลพบเชื้อโควิด
5 ธ.ค. 64 ช่วงเช้า - พักอยู่ที่บ้าน
5 ธ.ค. 64 13.00-16.00น. เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด ที่ รพ.หนองกุงศรี มีผลATK positive จึงได้รับการตรวจซ้ำด้วยวิธีRT-PCRและกักตัวรอผล
ุ6 ธ.ค. 64 08.30น. ทราบผลพบเชื้อโควิด เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น