Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9934 | รายที่ 9936 | รายที่ 9938 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9936 ห้วยเม็ก

เพศ ชาย อายุ 11 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 3 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก อาชีพ นักเรียน ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ รพ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 03 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : อาเจียน ท้องเสีย ไอแห้งๆ มีน้ำมูก
โรคประจำตัว : ไม่มี


วันที่เวลารายการกิจกรรม
23 - 26 พฤศจิกายน 2564 07:30 น. - 15:30 น. ไปโรงเรียนโดยรถรับ-ส่งนักเรียน และช่วงเย็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 แวะเอาขนมมาให้และพูดคุย
27 - 28 พฤศจิกายน 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้าน และเล่นกับเพื่อนบริเวณรอบๆบ้าน (ทราบข่าวว่ายายมีผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด-19)
29 พฤศจิกายน 2564 - 2 ธันวาคม 2564 07:30 น. - 15:30 น. ไปโรงเรียน โดยรถรับ-ส่งนักเรียน
3 ธันวาคม 2564 07:30 น. - 15:30 น. ไปโรงเรียน เริ่มมีอาการอาเจียน ท้องเสีย ไอแห้งๆมีน้ำมูก
4 - 5 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
6 ธันวาคม 2564 ตลอดทั้งวัน เข้ารับการตรวจเพื่อหาสารพันธุกรรมโควิด-19 แบบ ATK ที่ โรงพยาบาลหนองกุงศรี ผลเป็น Positive และทำการตรวจยืนยัน RT-PCR และกลับบ้านรอฟังผล
7 ธันวาคม 2564 08:00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผลตรวจหาสารพันธุกรรมโควิด-19 ผล Detected
7 ธันวาคม 2564 09:50 น. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น