Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9936 | รายที่ 9938 | รายที่ 9939 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9938 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 11 ตำบลต.หนองบัว อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ เกษตรกร ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 06 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : ไม่มีอาการ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22-28 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน ไปเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนากับครอบครัว 6 ราย
29-30 พ.ย.64 08.00-17.00น -ไปส่งน้ำดื่ม พร้อมกับสามี เขตบ้านหนองกบ-บ้านห้วยยางดง และเขตบ้านหนองไม้ตาย-บ้านโคกเครือ -มีการสัมผัสพูดคุย กินข้าว ดื่มน้ำร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 9894 9939
1 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน
-ไปเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนา
2 ธ.ค.64 08.00-17.00น -ไปส่งน้ำดื่ม พร้อมกับสามี เขต บ้านห้วยยางดง
- มีการสัมผัสพูดคุย กินข้าว ดื่มน้ำร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 9894 9939
3-5 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน พักอยู่ที่บ้าน
6 ธ.ค. 64 08.00-11.00น. -ไปส่งน้ำดื่ม พร้อมกับสามี
6 ธ.ค. 64 13.00-16.00น. เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี ด้วยอาการไข้ หนาวสั่น และได้รับการตรวจATK มีผลPositive จึงได้รับการตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR และกักตัวรอผล
7 ธ.ค. 64 08.30น. ทราบผลตรวจพบเชื้อโควิด และเข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองกุงศรี
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น