Timeline ผู้ป่วยยืนยัน

รายที่ 9939 | รายที่ 9940 | รายที่ 9941 |

TIMELINE ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดกาฬสินธุ์


ตรวจพบเชื้อ ในจังหวัด

รายที่ 9940 หนองกุงศรี

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา หมู่ที่ 2 ตำบลต.ลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี อาชีพ รับจ้าง ผู้ติดเชื้อได้ตรวจด้วยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2564

วันที่เริ่มป่วย : 05 ธันวาคม 2564
ด้วยอาการ : มีน้ำมูก เวียนศรีษะ
โรคประจำตัว : ไม่มีโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อ


วันที่เวลารายการกิจกรรม
22-26 พ.ย.64 08.00 น - กินข้าวร่วมกันกับครอบครัว
22-26 พ.ย.64 09.00-20.00 น. - เดินทางไปทำงานที่ร้านนมปั่น ม.1 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี โดยรถจักรยานยนต์
22-26 พ.ย.64 20.30 น. -เลิกงานกลับบ้าน
27-28 พ.ย.64 ตลอดทั้งวัน -พักอยู่ที่บ้าน กับลูกชาย ไม่ได้ออกไปไหน
29 พ.ย.-3 ธ.ค.64 08.00 น - กินข้าวร่วมกันกับครอบครัว
29 พ.ย.-3 ธ.ค.64 09.00-20.00 น. - เดินทางไปทำงานที่ร้านนมปั่น ม.1 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี โดยรถจักรยานยนต์
29 พ.ย.-3 ธ.ค.64 20.30 น. -เลิกงานกลับบ้าน
4 ธ.ค.64 08.00 น - กินข้าวร่วมกันกับครอบครัว
4 ธ.ค.64 10.00-14.00 น. - ทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนในชุมชน จำนวน 5 คน
5 ธ.ค.64 ตลอดทั้งวัน - พักอยู่ที่บ้าน กับลูกชาย ไม่ได้ออกไปไหน ทราบผลตรวจของพี่ที่เป็นเจ้าของร้านนมปั่นมีผลตรวจพบเชื้อโควิด -19
- เริ่มมีอาการมีน้ำมูก จึงตรวจซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจตัวเอง มีผลPositive
ุ6 ธ.ค.64 08.00-12.00 น. - กักตัวที่บ้านพัก รพ.สต.หนองกุงเผือก
ุ6 ธ.ค.64 13.00-16.00 น. -เดินทางไปตรวจโควิด และรับการรักษาที่รพ.หนองกุงศรี
ุึ7 ธ.ค.64 08.30น. ทราบผลพบเชื้อโควิด-19
แสดงเป็น PDF

คัดจากรายงานการสอบสวนเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)
เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคเท่านั้น